(+92) 21 32570077

eFatawa

Welcome to Fatawa Binoria

Fatwa Binoria

قادیانی بالاتفاق کافر و زندیق ہیں 6974

مذہب