(+92) 21 32570077

eFatawa

Welcome to Fatawa Binoria

Fatwa Binoria

گمراہ شخص ریاض احمد گوھر شاھی کے فاسد عقائد28161

مذہب