(+92) 21 32570077

eFatawa

Welcome to Fatawa Binoria

Fatwa Binoria

شب معراج منانے کاحکم3440