(+92) 21 32570077

eFatawa

Welcome to Fatawa Binoria

Fatwa Binoria

بغیر سحری کے نفلی روزہ رکھنا31741