(+92) 21 32570077

eFatawa

Welcome to Fatawa Binoria

Fatwa Binoria

مشت زنی حرام ہے

معاشرت زندگی