(+92) 21 32570077

eFatawa

Welcome to Fatawa Binoria

Fatwa Binoria

مسجد کا سمت قبلہ درست نہیں ہے

عبادات