(+92) 21 32570077

eFatawa

Welcome to Fatawa Binoria

Fatwa Binoria

شتر مرغ کا گوشت حلال ہے17701

حظر و اباحت