(+92) 21 32570077

eFatawa

Welcome to Fatawa Binoria

Fatwa Binoria

شتر مرغ کا گوشت حلال ہے

حظر و اباحت